"AKP İKTİDARI, BUNU HEP YAPIYOR"

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık yayınladığı basın açıklamasında: 'AKP İktidarı, OHAL döneminde, torba yasa içerisinde insan hak ve özgürlükleri ile ilgili anti-demokratik birçok uygulamayı hayata geçirdiği gibi şimdi de pandemi sürecini fırsata çeviriyor'' dedi.

"AKP İKTİDARI, BUNU HEP YAPIYOR"
30 Aralık 2020 - 14:43

AKP İktidarı, OHAL döneminde, torba yasa içerisinde insan hak ve özgürlükleri ile ilgili anti-demokratik birçok uygulamayı hayata geçirdiği gibi şimdi de pandemi sürecini fırsata çevirerek; Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı’nın yetkilerini genişleten ve derneklere kayyum, atamanın önünü açan 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. 

Genel Kurul’a getirilmesi beklenen teklif ile İçişleri Bakanı ve Valilikler, keyfi bir şekilde, derneklerin yönetimini görevden alabilecek, derneklerin faaliyetlerini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyum atayabilecekler, mallarına el koyabilecekler. 

Yangından mal kaçırırcasına teklifin komisyona getirilmesi ve hemen kabul edilmesi demokratik hak arama yollarının tamamen kapatılmasına yönelik bir girişimdir. Bu madde meclisten geçtiğinde, dernekler ve kitle örgütleri, rutin olarak İçişleri Bakanlığı’nca her yıl denetlenebilecek. Hatta polis, jandarma, bekçiler de dâhil kamu sıfatı taşıyan herkesin denetimine açık olabilecek. Yani bu uygulamayla, Devlet eli ile DKÖ’ler üzerinde bir taciz mekanizması oluşturulacak. Hak arama araçlarımızdan biri olan derneklerin, kitle örgütlerinin tepesinde "Demokles'in kılıcı" gibi hazır ol da bekleyecek olan bu uygulama ile Anayasa'da, güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğümüz çiğnenmiş olacak. Oysa yasalar çerçevesinde, yasaların denetiminde ve güvencesinde oluşturulan örgütlenmeler, birer demokratik baskı unsurları olup demokrasinin vazgeçilmezleridir. 

 “İçişleri Bakanı ve valiliklerin DKÖ’lerin yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılmış isimleri görevden alabilmesi, derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek olması ve gerekli görürse yönetimlerine kayyum atayabilmesi, daha önce ceza almış ve fakat hakkında TCK-53’üncü maddesi uygulanmış olanların, dernek organlarında yer alamaması” gibi öngörülen düzenlemeler hem örgütlenme özgürlüğüne hem de Anayasa’nın 33. maddesine aykırıdır.  Siyasi iktidarın, hak arama mücadelesi veren DKÖ’lere, canı istediği zaman, terör soruşturması açma bahanesini yaratmasının önünde hiçbir engel olmadığını yaşayarak görüyoruz ne yazık ki.   

Düzenlemeyle, toplumsal dayanışma da hedefte. İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine hâkim kararıyla, internet ortamında yardım toplanmasında içeriğe erişim engeli kararı verebilme yetkisinin yanı sıra, acil hastalık (SMA’lı çocuklar vb.) durumları için kullanılan yardım kampanyalarının amacına ulaşmasını engellemek için yardım toplayanlara 5 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası öngörülürken, bu eylemin internet üzerinde yapılması halinde 10 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası da uygulanabilecek. 

Tüm ülke halkının örgütlenme hakkı, demokratik toplum düzeninin ve Anayasa’nın demokratik devlet ilkesinin ön koşulu ve güvencesidir. Demokratik toplumlarda, yurttaşların örgütlenmeleri ve örgütsel etkinlik gerçekleştirmeleri hukuki güvence altındadır. Ancak getirilmek istenen uygulama ile hukuki güvencenin tamamen yok edileceği aşikârdır. 

AKP İktidarı dikensiz gül bahçesi yaratma çabası içindedir. Bu uygulama Sıkıyönetim ve OHAL dönemini aratmayacak anti-demokratik bir uygulamadır ve demokrasi, insan hak ve özgürlüklerine vurulan bir zincirdir, asla kabul edilemez.

İşlerine gelmeyen, kendilerinden olmayan belediyelere, keyfi bir şekilde kayyum atadıkları gibi şimdi de yine kendilerine muhalefet olan, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye Mücadelesi veren kitle örgütlerini keyfi bir şekilde kapatabilecek, kayyum atayabilecek ve mallarına el koyabilecekler. 

O yüzden tüm Demokratik Kitle Örgütleri olarak, gün birleşme ve birlikte hareket etme günüdür. Eğer bugün birlikte hareket edip bu yasayı geri çektiremezsek, yarın çok geç kalacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 


DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNE KAYYUM ATAMA KEYFİYETİ, KABUL EDİLEMEZ!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, TÜRKİYE MÜCADELEMİZ!

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA!

ÖZGÜR IŞIK

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu  Şube Başkanı


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum